Skjul søk

Tidenes nordligste opprenskingstokt er avsluttet

30.09.2019

Aldri før er det gjennomført opprensking etter tapte fiskeredskaper så langt nord for å hindre spøkelsesfiske og redusere marin forsøpling. Den totale fangsten er en av de største som er landet siden starten av opprenskingstoktene.  

Stadig flere vassdrag overvåkes for rømt laks

26.09.2019

I 2018 ble det overvåket 205 vassdrag gjennom «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag».  I 153 av disse er innslaget av rømt oppdrettslaks vurdert til å være lavt.

Rekordbeslag av teiner

26.09.2019

Et tips til Fiskeridirektoratets beredskaps- og tipstelefon førte til at 97 teiner ble dratt opp av sjøen i Årsundfjorden i Møre og Romsdal i løpet av noen få timer 24.-25. september.

24.09.2019

Skal diskutere laks på rømmen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kallar inn sjømatorganisasjonane for å drøfte korleis vi kan få ned talet på lakserømmingar.