Skjul søk
Du er her:
01.02.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått IMO Clean AS sin søknad om fire utviklingstillatelser for å kunne gjennomføre et prosjekt som muliggjør rensing av det kobberholdige rengjøringsvannet etter spyling av oppdrettslokalitetenes nøter. Fiskeridirektoratet har også avslått Sustainable Salmon AS sin søknad om åtte utviklingstillatelser til konseptet «Lukka landnot».

30.01.2019

Kun digital rømmingsmelding

1. februar 2019 stenger Fiskeridirektoratet for andre løsninger enn Min side for å melde rømming fra oppdrettsanlegg. 

28.01.2019

Reguleringene for lofotfisket er vedtatt

De lokale reguleringene i Lofoten trer i kraft 1. mars og varer til 15. april. Geografisk område er definert med fangstruter og inkluderer i år også Værøy og Røst.