Skjul søk
Du er her:
22.11.2018

Lavere lønnsomhet for fiskeflåten

Driftsmarginen for fiskeflåten ble redusert i 2017 viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Fiskeflåten leverer til tross for dette fortsatt et godt resultat.

19.11.2018

Russland varsler rakettøvelse

Russland har varslet norske myndigheter om at de vil gjennomføre rakettøvelser i internasjonalt farvann utenfor Lofoten og Vesterålen denne uken.

16.11.2018

Ber om større aktsomhet etter funn av død sild

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har registrert relativt mye død sild på bunnen av Skorpesundet i Kvænangen i Nord-Troms i forbindelse med forsøksfiske og oppfordrer sildefiskerne i området til større aktsomhet.

15.11.2018

Stor risiko for ulykker med hvalturisme

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har ved flere anledninger observert, og i tillegg fått meldinger om, farlige situasjoner med folk som svømmer i sjøen kloss inntil fiskeoperasjoner i sildefisket i Nord-Troms. Sjøtjenesten peker på at denne aktiviteten er forbundet med stor risiko og ber nå selskap som organiserer hvalturisme om å utvise større forsiktighet.