Skjul søk

Kvotemeldingen – oversikt over dagens kvotesystem

02.12.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over dagens kvotesystem for lukkede fiskeri som et nyttig faktagrunnlag for vurdering av tiltakene i Kvotemeldingen (Et kvotesystem for økt verdiskaping, Meld. St. 32. 2018-2019).

- Mange gode forslag fra Fiskerikontrollutvalget

29.11.2019

- Jeg er glad for at utredningen nå har kommet, og ser ved første gjennomlesing at det her er mange gode forslag. Vi skal gå nøye gjennom alle deler av den og gi våre uttalelser i høringen, men allerede nå har jeg noen første kommentarer til utvalgets hovedtema, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Stopp i fisket innenfor ferskfiskordningen

27.11.2019

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 %, minner Fiskeridirektoratet om at det nå nærmer seg stopp.

Ikke rekrutteringskvoter i 2020

22.11.2019

I påvente av behandling av kvotemeldingen i Stortinget er det ikke lagt opp til å utlyse rekrutteringskvoter med virkning for 2020.