Skjul søk

Ny brukervennlig kartløsning

28.05.2020

Hvor mange oppdrettslokaliteter er det i min kommune og hvor ligger de? Og hvordan er miljøtilstanden i dem? Dette er noen av mange spørsmål vårt nye kartverktøy kan gi svar på. 70 datasett kan ses i kart og grafikk og lastes ned i ulike format.

Økt verdiskapning i oppdrettsnæringen i 2019

28.05.2020

Verdiskapning, målt som salgsinntekter, økte med 6,2 prosent fra 2018 til 2019, og henger sammen med en økning i solgt mengde. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2019.

Kontroll av levendelagring av torsk i 2020

02.06.2020

Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller på sjøen og kontroll på anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring.

Påmelding til auksjon av laksevekst

18.05.2020

Registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon er nå åpnet. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.

Opptelling etter rømming i Trøndelag

07.05.2020

Fiskeridirektoratet mottok tidlig i april melding fra Bjørøya AS om rømming på lokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Selskapet meldte denne uken at rømmingsomfanget er på om lag 8900 oppdrettslaks.