Skjul søk

Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet

01.09.2020

Fiskeridirektoratet planlegger ny inspeksjon på Ocean Farming sin havmerd når den er ferdig tømt og fisken er slaktet ut. Etter planen vil dette bli i løpet av uke 37. Konstruksjonen skal da heves over overflatenivå.

Rømming på Frohavet

27.08.2020

Fiskeridirektoratet skal fredag 28. august på tilsyn ved Ocean Farming sin havmerd på Frohavet etter at det torsdag ble meldt fra om rømming ved lokaliteten.

Periodevis stenging av kongekrabbefiske

21.08.2020

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.

Rekordoppslutning om laksevekst

19.08.2020

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner.