Skjul søk
Du er her:
12.04.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått søknader om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming AS, Deltamerden AS og Unitech Salmo Solar AS.

05.04.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn til Mowi Norway AS for konseptet Marine Donut. Fiskeridirektoratet har avslått søknad fra Subsea Farming AS/Inocap om seks utviklingstillatelser til konseptet Argy. Fiskeridirektoratet har også avslått søknad fra Tombre Fiskeanlegg AS om seks utviklingstillatelser for konseptet SemiTorus.

05.04.2019

Nye retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe

Turistbedrifter i Øst-Finnmark får også i år anledning til å fangste kongekrabbe etter om lag same lest som før. Men Fiskeridirektoratet har endret noe av retningslinjene for å kunne ta del i denne ordningen.

02.04.2019

Foreslår regulering av hvalsafari

Hvalsafari i ulike former har vokst til å bli en betydelig næring enkelte steder i Lofoten, Vesterålen og Troms. Nå foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer av hvalsafari.