Skjul søk

Rømt oppdrettslaks i Ryfylke

18.10.2019

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag i Ryfylke etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Ber om at folk i Sogn melder fra om rømt oppdrettslaks

18.10.2019

Fiskeridirektoratet er blitt kjent med at det fanges mye rømt oppdrettslaks som ikke blir meldt til oss. Det har stor betydning for vår oppfølging av rømmingen at de som får oppdrettslaks melder fra til direktoratet. Særlig trenger vi informasjon om antall og størrelse på fisken som fanges.

Nytt stort beslag i fritidsfiske

17.10.2019

Sist veke vart ein fritidsfiskar utanfor Bergen tatt med 85 teiner og 375 meter breiflabbgarn som var sett for å fiske. I tillegg er det beslaglagt over 50 teiner heime hos mannen.

Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse

14.10.2019

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en revidert versjon av veilederen for søknader om forsknings­tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret og denne er nå lagt ut på direktoratets nettsider.

Pass på fiskeredskapen

07.10.2019

Tapte fiskeredskap forsøpler havet og fører til spøkelsesfiske, når fisk og skalldyr går i gamle garn og teiner. Her får du tips om hvordan du som fritidsfisker kan redusere faren for å miste redskap, og hva du bør gjøre hvis uhellet først er ute.

Avklaring om utviklingstillatelser

05.10.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort klage på delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser fra Lerøy Seafood Group ASA – «Pipe Farm».

Oppdatering om rømmingen i Sogn

04.10.2019

Fiskeridirektoratet har pålagt Slakteriet Brekke AS miljøovervaking av 15 laksevassdrag i Sognefjorden etter rømmingshendinga ved anlegget i september.