Skjul søk
Du er her:
21.02.2019

Ber om aktsomhet i snurrevadfisket

Store fangster av torsk med snurrevad øker risikoen for sprenging av redskapen og utslipp av til dels store mengder fisk. Etter flere hendelser både i år og tidligere år vil Fiskeridirektoratet iverksette ytterligere tiltak for å komme problemet til livs

19.02.2019

Dokken døgnet rundt

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan dagens havneområde vil syde av liv når folk og fisk overtar for konteinere og kassebygg.

19.02.2019

Rømming i Øst-Lofoten

I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

18.02.2019

Informasjon om Brexit

Etter planen skal Storbritannia tre ut av EU 29. mars og i den forbindelse har Fiskeridirektoratet sendt ut et informasjonsskriv til aktører som har fiskeriinteresser i britisk farvann i den som i dag er EU-sonen.

15.02.2019

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Marad Norway AS sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Direktoratet har også avslått søknad fra Infotronic ANS om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Tower Platform».