Skjul søk
Du er her:
20.12.2018

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt Måsøval Fiskeoppdrett AS et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet har også delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks AS om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil 3510 tonn MTB (4,5 tillatelser).

07.12.2018

Ferskfiskordningen forsetter ut uke 50

Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen med tillatt torskeandel på inntil 50 prosent på ukebasis i lukket gruppe fortsette ut uke 50 eller til og med søndag 16. desember. Deretter reduseres andelen til 10 prosent for åpen og lukket gruppe.