Skjul søk

Ny tilskuddsordning erstatter forskningskvoter

06.03.2014

28. mars forfaller fristen til å søke om tilskudd til fiskeriforskning i 2014. Det innebærer at forskningskvoter ikke lenger skal benyttes for å finansiere forskning og overvåkning til havs, slik det har vært til nå.

Fortsetter dialogen med fiskerinæringen

28.02.2014

Fiskeridirektør Liv Holmefjord besøkte i slutten av februar Gunnar Klo AS og Hovden Fiskeindustri AS i Vesterålen, som ledd i oppfølgingen av dialogmøtene med fiskere og fiskemottak som ble avholdt før årets torskesesong.

Rømt fisk i Ålfjorden

27.02.2014

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag melding om rømming fra Rogaland Fjordbruk AS i Ålfjorden. Årsaken skal være et hull i en not.

Tapt bruk i vintersesongen?

26.02.2014

Kjenner du til områder med tapte fiskeredskaper - eller dersom du selv har mistet garnbruk, linebruk, teiner eller annet - så meld fra!

Forsøksfiske etter makrellstørje i 2014

25.02.2014

Fiskeridirektoratet har mottatt 28 påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje. For å sikre at alle påmeldingene er registrert, legges listen over påmeldte fartøy ut på våre nettsider.