Skjul søk

Ulovlig omsetning av sjøkreps avdekket

19.03.2014

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Østfold politidistrikt avslørte i en fellesaksjon i Fredrikstad navngitte personer og foretak som drev med ulovlig omsetning av kreps.

Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve

14.03.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ha vurdering og vedtak i gruppe A (Troms og Finnmark) klare for utsending til påske. Informasjon om utfallet av søknadene i gruppa vert publisert etter at vedtak om tildeling eller avslag er sendt søkjarane.

Vil sikre fiskemoglegheiter i verna område

14.03.2014

Fiskeridirektoratet har gitt høyringssvar til Fylkesmannen i Hordaland om framlegg til vern av tidlegare statseigedom på Ånuglo, Midtøy, Seløy og Flornes i Tysnes kommune.

Hva gjør Fiskeridirektoratet nå?

12.03.2014

Først av alt - tusen takk til alle som har gitt oss innspill. Kort oppsummert så sier de som har svart på undersøkelsen at vi bør lytte mer til næringene og ha bedre kunnskap om deres utfordringer.

Fella i Etne - felles innsats gir suksess

20.09.2016

Styret for oppgangsfella i Etnevassdraget har levert sin årsrapport, som oppsummerar resultata frå den første sesongen. I rapporten blir det dokumentert at fella i Etne fungerar godt teknisk, og hindrar oppgang av oppdrettsfisk.