Skjul søk

Undersøkelsen er avsluttet

21.01.2014

Vår undersøkelse om brukertilfredshet er nå avsluttet, og vi takker alle som tok seg tid til å delta.

Samde om at regelverket må følgjast

20.01.2014

Dialogmøta med næringa om vinterfisket etter torsk, er no gjennomførte. Den viktigaste konklusjonen vi kan trekkje frå møta er at næringa og myndigheitene er samla om at omgåing av regelverket ikkje vert akseptert.

Om framdriften i arbeidet med grøne løyve

17.01.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.

Behov for aktsomhet i sildefisket

10.01.2014

Sildefisket foregår for tiden i farvannene utenfor Troms og sørover Vesterålen og Lofoten. Aktiviteten er i ferd med å ta seg opp og Fiskeridirektoratet vil derfor henstille fiskeflåten om å utvise ekstra aktsomhet i sildefisket for å unngå uønsket neddreping av sild.