Skjul søk

Øker kvoten for fartøy i åpen kystgruppe

04.04.2014

Fiskerdirektoratet øker kystfiskekvoten for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Gir data til samfunnsnyttig forskning

31.03.2014

– Dataene vi har kan brukes i mange ulike analyser om samfunnet og er særlig nyttige for fiskeri- og havbrukssektoren. Å frigi disse opplysningene til forskning er med på å synliggjøre sjømatnæringene og er i deres interesse, sier fiskeridirektøren.

Boda for grøne løyve gruppe B er opna

28.03.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har i dag opna boda for dei prekvalifiserte søknadene i gruppe B.