Skjul søk

Faggruppa følgjer planen

30.04.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 følgjer oppsatt plan. Vedtak om tilsegn og avslag i gruppe B er ferdigstilt. Gruppe C vil bli ferdig i juni.

Innfører fangstbegrensningssystem i snurrevad

29.04.2014

Med bakgrunn i en meget god ressurssituasjonen for torsk og dermed stor fare for uhåndterlige fangster i snurrevad, gir Fiskeridirektoratet nå snurrevadflåten tillatelse til å ta i bruk et fangstbegrensningssystem som en forsøksordning.

Omfanget av Ilholmane-rømmingen klart

11.04.2014

Omfanget av Ilholmane-rømmingen er nå klarlagt. Det viser at 47 043 laks rømte fra lokaliteten på Ilholmane i Vindafjord kommune i Rogaland i februar.