Skjul søk

Bekymret for makrellfisket

18.09.2014

Meldinger fra Kystvakten og Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste om uakseptable episoder i makrellfisket gir grunn til bekymring.

Snart tid for driftsplansøknad for 2015-2016

04.09.2014

Oppdrettarane må søkje om godkjenning og endring av driftsplan før det kan setjast ut fisk på lokaliteten. Driftsplansøknaden for åra 2015-2016 må sendast inn innan onsdag 1. oktober.

Forslag til en bedre ressurskontroll

02.09.2014

Fiskeridirektoratet sendte nylig over en rekke forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for hvordan ressurskontrollen knyttet til fiskeriene kan bli enda bedre.