Skjul søk

Notkroker og risiko

11.11.2014

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

Framlegg til fiskarmanntal 2015

06.11.2014

Framlegg til fiskarmanntal for 2015 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2014 og tre veker framover. Sjekk at din manntalsstatus er korrekt!

Motsegn mot gruvedeponering står sterkare

29.10.2014

Fiskeridirektoratet meiner motsegna (innsigelsen) mot deponering av gruveslam i Førdefjorden står sterkare etter at Nordic Mining har foretatt nye undersøkelsar etter krav frå Klima- og miljødepartementet.

Påbyr bruk av sorteringsrist i Nordsjøen

20.10.2014

Påbudet om bruk av sorteringsrist i rekefisket i Skagerrak vil også bli gjort gjeldende i rekefisket i Nordsjøen utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen fra 1. januar 2015.