Skjul søk

Grøne løyve gruppe C er klar

30.06.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013 er klar med si vurdering av søknadene i gruppe C.

Kurs i kystsoneforvaltning

17.06.2014

Universitetet i Nordland tilbyr kurs i kystsoneforvaltning (10 studiepoeng). Søknadsfrist: 1. juli 2014

Første møte i dialogforum avholdt

13.06.2014

I går, 12. juni, inviterte Fiskeridirektoratet til første møte i det nyetablerte dialogforumet om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS).