Skjul søk

Rømt fisk som er medisinert

15.01.2015

Fiskeridirektoratet vil i rømmingssaker opplyse om at fisken er medisinert dersom den rømmer i tilbakeholdelsestida.

Vil ha oppdrett på land utan vederlag

15.01.2015

Ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe rår til at det vert etablert ein eigen type løyve for landbasert matfiskoppdrett av laks og aure. Slike løyve bør vere vederlagsfrie og utan begrensingar i antal.

Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap

13.01.2015

Gjøres ting riktig er det rom for vekst i norsk havbruk. Kunnskap, spesielt om miljøpåvirkning fra oppdrett, vil være en viktig forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen.

Rømmingsmeldinger i Hordaland i 2015

13.01.2015

Det har kommet inn åtte rømmingsmeldinger til Fiskeridirektoratet fra oppdrettere i Hordaland i 2015. Sju av dem er i forbindelse med uværet «Nina». En mottok vi før uværet.

Ny forskrift om fangstbasert akvakultur

08.01.2015

Føremålet med den nye forskrifta er å stimulere til utjamning av tilbodet om fersk fisk gjennom heile året, slik at industrien får jamnare tilgang på fersk fisk av høg kvalitet.