Skjul søk

Sant og usant om kystfiskeappen

29.01.2015

Det er lett å gå seg vill blant meninger og diverse begrunnede og ubegrunnede påstander om den nye kystfiske-appen. Vi har lyttet og forsøker her å svare på noe av det.

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014

27.01.2015

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Kvotebytte i fisket etter lodde og kolmule

22.01.2015

Her finner du informasjon om kvotebytte og lister med navn på fartøy som har meldt seg på ordningen. Melding om kvotebytte må være sendt oss før 25. januar 2015 og listene oppdateres fortløpende.

All rømt fisk i Hordaland kan returnerast

20.01.2015

Oppdrettarane i Hordaland tar i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) imot all rømt fisk i fylket. Unntaket er Marine Harvest i Kvinnherad som har avslutta sitt mottak.