Skjul søk

145 000 fisk har rømt i Hordaland

30.01.2015

De siste oppdaterte tallene Fiskeridirektoratet har, viser at det i 2015 har rømt til sammen 145 000 laks og regnbueørret i Hordaland.

Sant og usant om kystfiskeappen

29.01.2015

Det er lett å gå seg vill blant meninger og diverse begrunnede og ubegrunnede påstander om den nye kystfiske-appen. Vi har lyttet og forsøker her å svare på noe av det.

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014

27.01.2015

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.