Skjul søk

Gir data til samfunnsnyttig forskning

31.03.2014

– Dataene vi har kan brukes i mange ulike analyser om samfunnet og er særlig nyttige for fiskeri- og havbrukssektoren. Å frigi disse opplysningene til forskning er med på å synliggjøre sjømatnæringene og er i deres interesse, sier fiskeridirektøren.

Boda for grøne løyve gruppe B er opna

28.03.2014

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure 2013 har i dag opna boda for dei prekvalifiserte søknadene i gruppe B.

Ulovlig omsetning av sjøkreps avdekket

19.03.2014

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Østfold politidistrikt avslørte i en fellesaksjon i Fredrikstad navngitte personer og foretak som drev med ulovlig omsetning av kreps.