Skjul søk

Ønsker kandidater til miljøpris

22.05.2014

Tradisjonen tro satser Fiskeridirektoratet på å dele ut Fiskeridirektoratets miljøpris under årets Nor-Fishing i Trondheim i august. Kjenner du noen som fortjener miljøprisen vil vi gjerne vite det.

Ønsker å leie fartøy

13.05.2014

Fiskeridirektoratet ønsker å leie tråler til opprensking av fiskeredskaper og to ringnotfartøy til forsøk med notfanget makrell i Nordsjøen.

Gir data til samfunnsnyttig forskning

31.03.2014

– Dataene vi har kan brukes i mange ulike analyser om samfunnet og er særlig nyttige for fiskeri- og havbrukssektoren. Å frigi disse opplysningene til forskning er med på å synliggjøre sjømatnæringene og er i deres interesse, sier fiskeridirektøren.

Hva gjør Fiskeridirektoratet nå?

12.03.2014

Først av alt - tusen takk til alle som har gitt oss innspill. Kort oppsummert så sier de som har svart på undersøkelsen at vi bør lytte mer til næringene og ha bedre kunnskap om deres utfordringer.

Søker leiefartøy i 2014

14.02.2014

Fiskeridirektoratet ønsker å leie flere fartøy til overvåking av fiskefelt i inneværende år.