Min side

Hvem kan bruke Min side?

Alle kan logge inn på Min side, men for å se informasjon eller sende inn skjema må du være tildelt en rolle i Altinn på vegne av et selskap.

Trinn for trinn: Hvordan tildele roller i Altinn

Yrkesfiske

På Min side kan du:

 • Se informasjon om fartøy
 • Se ERS-meldinger
 • Se Dispensasjoner
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Akvakultur

På Min side kan du:

 • Melde rømming
 • Se registrert informasjon om selskapet
 • Se innleverte miljørapporter
 • Se innleverte biomasserapporter
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Turistfiske

På Min side kan du:

 • Registrere turistfiskebedriften din
 • Se registrert fangst
 • Legge til fangst
 • Sende inn skjema

Logg inn på Min side

Oppdatert: 14.08.2019