Tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Per 31.12.2018

NB: Fiskeridirektoratet tar forbehold om mulige feil og mangler i tabellen.

Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Forskningstema

Innehaver

Faglig ansvarlig/ medansvarlig

Varighet

MTB (tonn)

Till.nr.

Avl og genetikk

 

 

fra

til

 

 

Forsøk som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon hos laks.

Aqua Gen AS

Aqua Gen AS

20.12.2006

27.09.2021

500

STHE0016

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Akvaforsk Genetics Center AS

Akvaforsk Genetics Center AS

13.05.2015

25.03.2025

780

M VS0020

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Akvaforsk Genetics Center AS

Akvaforsk Genetics Center AS

16.03.2015

16.03.2025

780

NTNR0062

Fiskehelse

 

 

 

 

 

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk oppdragssenter

VESO Vikan AS 

20.07.2000

30.09.2020

780

NTN 0016

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk oppdragssenter

VESO Vikan AS 

08.01.2013

08.01.2023

780

NTN 0020

Utvikling av nye legemidler mot lakselus; badbehandling og oral administrasjon gjennom fôr

Salmo Future AS

ACD Pharmaceuticals AS og Akvaplan-Niva AS

26.05.2014

26.05.2019

780

NTNR0060

Utvikling av nye legemidler mot lakselus; badbehandling og oral administrasjon gjennom fôr

Salmo Future AS

ACD Pharmaceuticals AS og Akvaplan-Niva AS

26.05.2014

26.05.2019

780

NTNR0061

Forsøk som omhandler utvikling av fiskevaksiner og terapeutiske legemidler til bruk i akvakultur.

Pharmaq AS

Pharmaq AS

28.06.2000

08.06.2028

780

NTNR0047

Forsøk som omhandler kliniske feltstudier, uttesting av kommersielle vaksiner, samt til uttesting av nye bekjempelsesmetoder mot lus under mer utfordreinge miljøbetingelser i Nord-Norge. 

Pharmaq AS

Pharmaq AS

07.07.2016

07.07.2021

780

N VV0063

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS

Nofima, Veterinærinstituttet, NTNU og Universitetet i Nordland 

28.05.2015

28.05.2020

780

NTF 0036

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala.

Bjørøya AS

Nofima, Veterinærinstituttet, NTNU og Universitetet i Nordland

10.09.2015

10.09.2020

320

NT F0037

Testing av første generasjon av signalsubsansen SCAIS innen oppdrett av laksefisk.

Prophylaxia AS

Irsea

28.03.2017

28.03.2022

780

M M 0007

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0071

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0072

Forskning på utvikling og testing av legemidler og vaksiner.

Pharmaq AS

Pharmaq AS

08.06.2018

08.06.2028

780

TRNR0006

Fôr

 

 

 

 

 

 

Forsøk med laks og regnbueørret som omhandler uttesting av bærekraftige fôringredienser og hjelpestoffer i fôr som er relevant for sykdoms -og lakselusproblematikk

Aller Aqua Norway AS

Nofima AS

05.04.2013

05.10.2023

780

H B 0046

Forsøk med regnbueørret som omhandler uttesting av bærekraftige fôringredienser og hjelpestoffer i fôr som er relevant for sykdoms -og lakselusproblematikk

Aller Aqua Norway AS

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2022

780

SFHØ0025

Fôrforskning.

Ewos Innovation AS

Ewos Innovation AS

30.12.1986

01.01.2020

780

H O 0005

Fôrforskning.

Biomar AS

Biomar AS

03.07.2001

27.06.2026

780

N DA0036

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

Biomar AS

Biomar AS

27.05.2014

27.05.2019

780

N AH0041

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

Biomar AS

Biomar AS

27.05.2014

27.05.2019

780

N AH0042

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

Biomar AS

Biomar AS

27.05.2014

27.05.2019

780

N AH0043

Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål forskningsstasjon AS

Høgskolen i Bodø, NIFES, Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Bergen, Institutt for biologi.

06.02.1989

01.03.2019

520

N G 0016

Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål forskningsstasjon AS

Høgskolen i Bodø, NIFES, Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Bergen, Institutt for biologi.

30.04.1992

01.03.2019

780

N G 0020

Fôrforskning.

Skretting Aquaculture Research AS

Skretting Aquaculture Research AS

27.02.2003

28.02.2023

100

R FD0013

Fôrforskning.

Ewos Innovation AS

Ewos Innovation AS

16.10.1991

01.01.2020

780

R G 0010

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Nordfjord forsøksstasjon AS

Veterinærinstituttet i Oslo

09.11.2012

31.05.2020

780

SFB 0048

Fôrforskning og genetisk utvikling av Mowi-stammen, og akvakulturforskning som er en del av Nofimas forsøksaktivitet.

Marine Harvest Fish Feed AS

Nifima Marin AS, Marine Harvest Fish Feed AS

14.08.1973

01.02.2021

780

M AV0003

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS

Ewos Innovation, Nofima, NMBU og Universitetet i Nordland

06.05.2015

31.07.2020

780

F H 0035

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS

Nofima, NMBU, Universitetet i Nordland og EWOS Innovation

06.05.2015

31.07.2020

780

F KD0033

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS

Nofima, NMBU, Universitetet i Nordland og EWOS Innovation

01.07.2016

01.11.2019

780

F A 0064

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS

Nofima, NMBU, Universitetet i Nordland og EWOS Innovation

01.07.2016

31.07.2020

780

F A 0065

Forsøk som omhandler fôrutvikling- og uttesting av fôrprodukter fra Europharma AS med henblikk på ernæring og helse hos laksefisk. Krav om godkjenning av årlige forsøksplaner

Europharma AS

Europharma AS

31.01.2017

31.01.2022

780

N F 0016

Forsøk som omhandler fôrutvikling- og uttesting av fôrprodukter fra Europharma AS med henblikk på ernæring og helse hos laksefisk. Krav om godkjenning av årlige forsøksplaner

Europharma AS

Europharma AS

31.01.2017

31.01.2022

670

N F 0017

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.

Ewos Innovation AS

Ewos Innovation AS

22.09.2017

22.09.2027

780

R G 0013

Forskningsinstitusjoner

 

 

 

 

 

 

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til NIVA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

05.02.1991

31.10.2028

3,8

A F 0001

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.   

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet

30.05.1988

18.12.2025

780

H AV0013

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

12.07.1993

01.07.2028

12,5

H BN0013

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet

27.05.2011

27.05.2026

1

H BN0021

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet

02.12.1974

 

780

H MF0002

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

260

R SS0009

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

130

R SS0021

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

1

R SS0022

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Fiskeri og Havbruk.

Sintef Ocean AS

Sintef Ocean AS

10.07.2009

30.06.2019

2340

STR 0023

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Ocean AS.

Sintef Ocean AS

Sintef Ocean AS

24.01.1990

27.07.2031

0,1

STT 0005

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havbruksstasjonen i Tromsø, Universitetet i Tromsø og Nofima.

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Universitetet i Tromsø og Nofima AS 

08.01.1990

10.08.2026

780

T T 0035

Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nofima AS

Nofima AS

01.08.1994

15.07.2025

130

M SU0011

Steril laks

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Forsøk som omhandler uttesting av produksjon av triploid laks i storskala under kommersielle forhold. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med triploid laks.

Eide fjordbruk AS

AquaGen AS og Havforskningsinstituttet

06.12.2013

31.12.2019

780

H L 0023

Forsøk som omhandler uttesting av produksjon av triploid laks i storskala under kommersielle forhold. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med triploid laks.

Midt-Norsk havbruk AS

AquaGen AS og Havforskningsinstituttet

15.07.2013

31.12.2019

780

NTNR0058

Forsøk som omhandler uttesting av produksjon av triploid laks i storskala under kommersielle forhold. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med triploid laks.

Midt-Norsk havbruk AS

AquaGen AS og Havforskningsinstituttet

15.07.2013

31.12.2019

220

NTNR0059

Forsøk som omhandler uttesting av produksjon av triploid laks i storskala under kommersielle forhold. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med triploid laks.

Nordlaks oppdrett AS

AquaGen AS og Havforskningsinstituttet

28.08.2013

31.12.2019

945

T KF0009

Forsøk som omhandler uttesting av produksjon av triploid laks i storskala under kommersielle forhold. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med triploid laks.

Cermaq Norway AS

AquaGen AS og Havforskningsinstituttet

08.07.2014

31.12.2019

780

N SG0040

Teknologi og drift 

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0042

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0043

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0044

Forsøk som omhandler lokalspesifikke problemstillinger rundt vannkvalitet, fiskehelse, og vannbårne agens, sjøbasert produksjon av stamfisk, og å utvikle driftsmetoder som best mulig utnytter de naturlige fordelene på lagdelte ferskvannspåvirkede fjordlokaliteter. 

Grieg Seafood Rogaland AS

Havforskningsinstituttet og Akvaplan-NIVA AS

10.11.2006

31.12.2019

780

R SD0008

Forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av forskningsaktiviteten til Akvaplan-Niva AS.

Akvaplan-Niva AS

Akvaplan-Niva AS

16.10.2012

15.10.2022

780

T TN0017

Forsøk med alternative typer not og notimpregnering (1), og Undervannsfôring og dype lys som verktøy i lusekontroll (2). 

Centre for Aquaculture Competence AS

NIFES, Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

20.01.2003

31.12.2019

2340

R HM0020

Forsøk med alternative typer not og notimpregnering (1), og Undervannsfôring og dype lys som verktøy i lusekontroll (2). 

Centre for Aquaculture Competence AS

NIFES, Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R F 0041

Forsøk med alternative typer not og notimpregnering (1), og Undervannsfôring og dype lys som verktøy i lusekontroll (2). 

Centre for Aquaculture Competence AS

NIFES, Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R HM0029

Storskala uttesting av lukket anlegg i sjø for akvakultur av laks. Tillatelsen kan ikke benyttes til forsøk i åpne sjøanlegg.

Closedfishcage AS

Teknologisk Institutt og Universitetet i Nordland

14.08.2014

14.08.2019

780

N G 0060

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvadesign AS

Veterinærinstituttet, IRIS og Universitetet i Nordland

15.12.2015

15.12.2020

780

N BR0045

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvadesign AS

Veterinærinstituttet, IRIS og Universitetet i Nordland

15.12.2015

15.12.2020

780

N BR0046

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvadesign AS

Veterinærinstituttet, IRIS og Universitetet i Nordland

15.12.2015

15.12.2020

780

N BR0047

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Osland havbruk AS

Møreforskning AS

07.06.2016

07.06.2021

780

SFHØ0023

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Sulefisk AS

Møreforskning AS

20.05.2016

20.05.2021

780

SFSU0039

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Engsund fiskeoppdrett AS

Møreforskning AS

29.11.2016

29.11.2021

780

H MF0031

Forsøk som omhandler utvikling av kombinert rogn- og matfiskproduksjon gjennom forskningsprosjektet "Ørretrogn til konsum - økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk".

Svanøy havbruk AS

NOFIMA AS

11.04.2016

11.04.2020

780

SFF 0057

Forsøk som omhandler utprøving av kapselbasert teknologi for biomassemåling og rømmingskontroll (jfr. SENTINEL rev 2015).

Seafood Security AS

Gesellschaft fur Marine Aquackultur (GMA) og Universitetet i Nordland.

19.09.2016

19.09.2020

780

N G 0061

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2021

780

H MF0032

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2021

780

H MF0033

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2021

780

STSI0020

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2021

780

STSI0021

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

12.10.2017

12.10.2021

780

T H0011

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

12.10.2017

12.10.2021

780

T H 0012

Forsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med fisk i det lukkede anlegget og ikke i åpne merder i sjø.

Ryfish AS

Nofima AS

01.12.2017

01.12.2022

780

R FD0017

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS

Nofima AS

15.11.2018

01.03.2019

480

H MF0034

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

780

TRFL0001

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

780

TRFL0002

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

340

TRFL0003

Økologi og velferd

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Akvakulturrelaterte forsøk som omhandler økologisk akvakulturproduksjon, og som bidrar positivt til skolens strategiske og langsiktige satsing mht å bli et sentralt forsknings- og utdannings-senter i Sør-Norge innen marin verdiskapning.

Høgskolen i Ålesund

Havforskningsinstituttet, Høgskolen i Ålesund og Møreforskning AS

04.06.2009

27.10.2025

780

M VS0016

Oppdatert: 26.02.2019