Levendelagring av villfanget fisk og fangstbasert akvakultur

Levendelagring av villfanget fisk er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. Etter senest 12 uker må fisken enten slaktes eller selges videre. Levendelagring av villfanget fisk er hjemlet i havressursloven og det er ikke krav om tillatelser ut over vanlige fiskeritillatelser for å kunne drive med levendelagring.

Torskeoppdrett. Foto © Sjømatrådet

Noen aktører har fått dispensasjon til å levendelagre villfanget fisk i inntil 20 uker. Formålet med dispensasjonene er å utvikle systemer for korrekt ressursregistrering og rapportering, og å få få økt kunnskap om kvalitet, dyrevelferd og smitteproblematikk under levendelagring.

Fangstbasert akvakultur (FBA) er hjemlet i akvakulturloven. I 2015 fikk vi nye regler for fangstbasert akvakultur. Aktører som ønsker å drive næringsvirksomhet basert på hold av villfanget fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôre fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til fangstbasert akvakultur. Formålet med FBA er å forlenge sesongen i torskesektoren ytterligere, slik at tilgangen på fiskeråstoff blir bedre.

På denne siden er det samlet informasjon om og veiledninger til dispensasjonsvilkår, samt lenker til regelverk som omhandler levendelagring av villfanget fisk (kvitfisk), slik det er regulert i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 85- 97.

Her er også informasjon og lenker til regelverk om fangstbasert akvakultur.

Oppdatert: 27.03.2020