Innsending av rømmingsteknisk rapport

Formål med skjemaet

Dokumentere at den rømmingstekniske tilstanden til et eksisterende akvakulturanlegg og/eller avdelinger er i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Hvem skal bruke skjemaet?

Innehaver av akvakulturtillatelsen er ansvarlig for utfyllelse og innsending av dette skjemaet. Dette skjemaet er ment for eksisterende anlegg. Det vil si anlegg som ble prosjektert før denne forskrifts ikrafttredelse, 01.01.2018.

Elektronisk skjema

Skjema for registrering av rømmingsteknisk rapport for eksisterende landbasere akvakulturanlegg

Innlogging

Innlogging kan skje på to måter.

1)  Bruk av ID-porten (personlig innlogging). Her kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

2)  E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan registere rømmingstekniske rapporter og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.

Oppdatert: 25.02.2019