Akvakulturregisteret

I Akvakulturregisteret kan du søkje etter informasjon om løyve og lokalitetar eller få opplysingar om enkeltløyve. 

Fiskeridirektoratets register over akvakulturløyve

Dersom du ikkje finn lokalitet/løyve du søkjer etter i registeret, må du sjekke excelfil (sjå under).
Du kan også kontakte oss (kontaktpersonar finn du i høgre meny).

Nedanfor finn du filer som gjer at du kan søkje etter registrerte opplysingar om løyve, lokalitetar og innehavarar slik det er ført i registeret.

Innehavarinformasjon vert oppdatert mot Brønnøysundregisteret. I nokre tilfelle kan ein innehavar som er sletta i Brønnøysundregisteret vere registrert som innehavar av akvakulturløyve, til dømes ved fusjon der løyvet ikkje vert tinglyst overført til det overtakande selskapet.

Alle kolonnar har maksimalt 10 teikn. Kvar lokalitet er fastsett med geografiske koordinatar i desimalgrader.

Filene blir oppdatert mandag hver uke.