Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Om dataene            Lisens: NLOD            Kontakt

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. 

Les mer om samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei (nord for 62°N)

Skjemaside om melding om samfiskeordningen for kystfartøy