Påmelding til ungdomsfiskeordninga

Formål med skjemaet

For å delta i ungdomsfiskeordninga.

Kven skal bruke skjemaet?

Ungdom mellom 12 og 25 år som ynskjer å delta i ungdomsfiskeordninga.

Krav om vedlegg

For fisket etter leppefisk, må kopi av leveringsavtale med godkjent kjøpar vere vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet. 

Oppdatert: 13.05.2019