Fiske etter leppefisk

Oppdatert: 02.07.2018

Skjema for yrkes- og fritidsfiskere

Elektronisk søknadsskjema

For å bruke de elektroniske skjemaene må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides).

Søknad om tillatelse til å fiske leppefisk med ruser (for yrkesfiskere)

Søknad om tillatelse til å fiske leppefisk (for fritidsfiskere)

Skjema for lukket gruppe

Bruk av skjemaene for lukket gruppe forutsetter at fartøyet står i merkeregisteret og at søknaden fremmes av den som er registrert som eier av fartøyet. Hvis det ikke er eier av fartøyet som søker, må man bruke skjema for søknad om ervervstillatelse, konsesjoner og deltakeradganger. Der krysses det av for «annet» og man oppgir hva det søkes om. Skjemaet finner du her. 

Se forklaring på når du skal bruke de tre ulike skjemaene under.

Elektronisk søknadsskjema

For å bruke det elektroniske skjemaet må logge du deg inn med IDporten (MinID, BankID, Buypass eller Commfides). 

  1. Skjema for innsending av leveringsavtale for fartøy som står oppført på Fiskeridirektoratets foreløpige liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe.
    Gå til skjema
  2. Skjema for innsending av søknad etter deltakerforskriften § 43 a første ledd for å kunne delta i lukket gruppe.
    Gå til skjema
  3. Skjema for innsending av søknad om dispensasjon etter deltakerforskriften § 43a annet og tredje ledd for å kunne delta i lukket gruppe.
    Gå til skjema