Sør for 62° N (Nordsjøen og Skagerrak)

Fiskeridirektoratet er i utøvelsesforskriften § 47 andre ledd gitt hjemmel til å stenge områder for å beskytte yngel og småfisk i Nordsjøen og Skagerrak (sør for 62° N).

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).

Området vil i utgangspunktet være stengt for alt fiske. Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

 • reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
 • pelagisk trål der det fiskes etter makrell, hestmakrell eller sild
 • konvensjonelle redskap (garn, line og teiner)

Alle stengte felt i kartløsningen

Stenging og åpning av fiskefelt sør for 62° N

Ansvarlig land/
Responsible country

Stengt fra/
Closed from

Stengt til/
Closed to

Koordinater/
Coordinates

Bakgrunnsinformasjon/
Supporting documents

 

 2019

 

 

 

Færøyene

07.07.19 at 23:00

20.07.19 at 23:00

1. 6125N – 0609W
2. 6125N – 0606W
3. 6135N – 0550W
4. 6137N – 0558W
5. 6125N – 0609W

Færøyene

05.07.19

19.07.19 at 23:00

1. 6241N – 00609W
2. 6240N – 00609W
3. 6236N – 00542W
4. 6237N – 00542W
5. 6241N – 00609W

Færøyene

30.06.19 at 23:30

27.07.19 at 17:00

1. 6209N – 0457W
2. 6200N – 0442W
3. 6200N – 0439W
4. 6209N – 0451W
5. 6209N – 0457W

Færøyene

25.06.19 at 16:00

23.07.19 at 16:00

1. 6200N - 0841 W
2. 6151N - 0837W
3. 6152N - 0833W
4. 6200N - 0838W
5. 6200N - 0841 W

Færøyene

20.06.19

17.07.19

1. 6212N - 0841W

2. 6200N - 0841W

3. 6200N - 0835W

4. 6212N - 0835W

5. 6212N - 0841W

Færøyene

15.06.19

13.07.19

 1. 6209N – 0457W
 2. 6200N – 0442W
 3. 6200N – 0439W
 4. 6209N – 0451W
 5. 6209N – 0457W

Færøyene

15.06.19

28.06.19

 1. 6106N-0707W
 2. 6103N-0703W
 3. 6054N-0655W
 4. 6055N-0648W
 5. 6109N-0707W

Mølen-Tofte i Skagerrak

14.06.19

28.06.19

1. Nord 59 grader 28,90 minutter. Øst 010 grader 29,70 minutter.
2. Nord 59 grader 31,20 minutter. Øst 010 grader 30,70 minutter.
3. Nord 59 grader 30,60 minutter. Øst 010 grader 33,80 minutter.
4. Nord 59 grader 27,40 minutter. Øst 010 grader 32,75 minutter.
herfra videre til posisjon 1

Færøyene

31.05.19

28.06.19 at 23:00

Area 1:

1. 6224N -0S00W
2. 6221N -0459W
3. 6221N -0501W
4. 6224N -0504W
5. 6224N -0S00W

Area 2:

1. 6116N -0716W
2. 6115N -0719W
3. 6123N -0730W
4. 6123N -0725W
5. 6116N -0716W

Færøyene

13.05.19

10.06.19

 1. 6116N-0716W
 2. 6114N-0722W
 3. 6100N-0703W
 4. 6045N-0657W
 5. 6045N-0636W
 6. 6116N-0716W

Færøyene

13.05.19

10.06.19

 1. 6042N-0611W
 2. 6042N-0606W
 3. 6051N-0604W
 4. 6054N-0604W
 5. 6057N-0608W
 6. 6042N-0611W

Færøyene

04.05.19

01.06.19

 1. 6206N – 0842W
 2. 6150N – 0839W
 3. 6153N – 0830W
 4. 6206N – 0836W
 5. 6206N – 0842W

Norge

27.04.19

10.05.19

1. Nord 59 grader 55,0 minutter      Øst 002 grader 36,0 minutter
2. Nord 59 grader 55,0 minutter      Øst 003 grader 00,0 minutter
3. Nord 60 grader 36,0 minutter      Øst 003 grader 00,0 minutter
4. Nord 60 grader 36,0 minutter  Øst 002 grader 36,0 minutter
herfra videre til posisjon 1.

Færøyene

27.03.19

09.04.19

1. 6127N – 0730W
2. 6126N – 0745W
3. 6117N – 0720W
4. 6117N – 0717W
5. 6127N – 0730W

Færøyene

27.03.19

09.04.19

1. 6212N – 0834W
2. 6154N – 0834W
3. 6154N – 0848W
4. 6212N – 0848W
5. 6212N – 0834W

Norge

22.03.19

04.04.19

1. Nord 58 grader 53,5 minutter. Øst 010 grader 38,3 minutter.
2. Nord 59 grader 00,8 minutter. Øst 010 grader 42,0 minutter.
3. Nord 59 grader 02,2 minutter. Øst 010 grader 45,2 minutter.
4. Nord 59 grader 02,2 minutter. Øst 010 grader 48,2 minutter.
5. Nord 58 grader 56,5 minutter. Øst 010 grader 55,0 minutter
herfra videre til posisjon 1 langs grensen mot Sverige.

Norge

21.03.19

03.04.19

1. Nord 57 grader 30,0 minutter. Øst 006 grader 45,0 minutter.
2. Nord 57 grader 37,5 minutter. Øst 006 grader 45,0 minutter.
3. Nord 57 grader 35,0 minutter. Øst 007 grader 30,0 minutter.
4. Nord 57 grader 37,5 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.
5. Nord 57 grader 30,0 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.
6. Nord 57 grader 27,0 minutter. Øst 007 grader 30,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1.

Norge

21.03.19

03.04.19

1. Nord 57 grader 48,0 minutter. Øst 005 grader 41,0 minutter.
2. Nord 57 grader 57,0 minutter. Øst 005 grader 49,0 minutter.
3. Nord 57 grader 45,0 minutter. Øst 006 grader 27,0 minutter.
4. Nord 57 grader 36,0 minutter. Øst 006 grader 18,0 minutter.
herfra videre til posisjon 1”.

Norge

16.03.19

29.03.19

1.       Nord 57 grader 31,5 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.

2.       Nord 57 grader 38,4 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.

3.       Nord 57 grader 50,0 minutter. Øst 008 grader 49,0 minutter.

4.       Nord 57 grader 43,3 minutter. Øst 008 grader 49,0 minutter.

Færøyene

10.03.19

23.03.19

1. 6127N – 0730W
2. 6126N – 0745W
3. 6117N – 0720W
4. 6117N – 0717W
5. 6127N – 0730W

Norge

07.03.19

21.03.19

1. 57°30,0´ N - 006°45,0´ E
2- 57°37,5´ N - 006°45,0´ E
3. 57°35,0´ N - 007°30,0´ E
4. 57°37,5´ N - 007°50,0´E
5. 57°30,0´ N - 007°50,0´E
6. 57°27,0´ N - 007°30,0´E
then to position no. 1

Færøyene

06.03.19

20.03.19

1. 6212N -0834W
2. 6154N -0834W
3. 6154N -0848W
4. 6212N -0848W
5. 6212N -0834W

Norge

07.03.19

21.03.19

1. 57°48,0´ N - 005°41,0´ E
2. 57°57,0´ N - 005°49,0´ E
3. 57°45,0´ N - 006°27,0´ E
4. 57°36,0´ N - 006°18,0´E
then to position no. 1

Færøyene

28.02.19

07.03.19

1. 6127N – 0730W
2. 6126N – 0745W
3. 6117N – 0720W
4. 6117N – 0717W
5. 6127N – 0730W

Norge

19.02.2019

04.03.2019

1.    N 57° 45,0’            Ø 005° 43,0‘

2.    N 57° 52,0’            Ø 005° 52,0’

3.    N 57° 42,0’            Ø 006° 45,0’

4.    N 57° 33,0’            Ø 006° 45,0’

            herfra videre til posisjon 1

Færøyene

18.02.2019

03.03.2019

1. 6127N – 0730W
2. 6126N – 0745W
3. 6117N – 0720W
4. 6117N – 0717W
5. 6127N – 0730W

Norge

16.02.2019

02.03.2019

1.       Nord 57 grader 28,0 minutter. Øst 007 grader 00,0 minutter.

2.       Nord 57 grader 35,0 minutter. Øst 007 grader 00,0 minutter.

3.       Nord 57 grader 34,0 minutter. Øst 007 grader 34,0 minutter.

4.       Nord 57 grader 40,0 minutter. Øst 008 grader 09,0 minutter.

5.       Nord 57 grader 34,0 minutter. Øst 008 grader 09,0 minutter.

6.       Nord 57 grader 27,0 minutter. Øst 007 grader 29,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1

Færøyene

22.01.2019

03.02.2019

1. 6127N -0730W
2. 6126N - 0745W
3. 6117N-0720W
4. 6117N -0717W
5. 6127N - 0730W

2018

Norge

20.12.2018

02.01.2019

Point: LATITUDE LONGITUDE
1. 57°37,0´ N - 008°09,0´E
2. 57°33,0´ N - 008°09,0´E
3. 57°26,0´ N - 007°45,0´E
4. 57°26,0’ N - 007°13,0´E
5. 57°33,0’ N - 007°13,0´E
6. 57°33,0’ N - 007°45,0´E
then to position no. 1

Færøyene

13.11.18

02.12.18

1. 6115N -0714W
2. 6115N -0718W
3. 6126N - 0742W
4. 6130N -0730W
5. 6115N - 0714W

Norge

03.07.18

16.07.18

1. 57° 58,0 N - 007° 27,9 Ø
2. 58° 00,4 N - 007° 27,9 Ø
3. 58° 00,4 N - 007° 29,1 Ø
4. 57° 58,0 N - 007° 29,1 Ø
herfra tilbake til posisjon 1.

Norge

03.07.18

16.07.18

1. 58° 58,0 N - 002° 17,0 Ø
2. 58° 58,0 N - 003° 10,0 øØ
3. 58° 37,0 N - 002° 50,0 Ø
4. 58° 37,0 N - 002° 10,0 Ø
herfra videre til posisjon 1.

Norge

16.05.18

29.05.18

1. 59°59,0´ N - 002°59,0´E
2. 59°31,0´ N - 002°46,0´E
3. 59°31,0´ N - 003°01,0´E
4. 59°38,0’  N - 003°12,0´E
5. 59°59,0’  N - 003°09,0´E
then to position no. 1.

2017

Norge

22.12.17

04.01.18

1. 57° 33,0 N - 006° 13,0 Ø 
2. 57° 39,0 N - 006° 34,0 Ø
3. 57° 25,0 N - 007° 43,0 Ø
4. 57° 18,0 N - 007° 20,0 Ø
herfra videre til posisjon 1.

Alle stengte felt i kartløsningen

Norge

07.11.17

20.11.17

1. 57° 25,0 N  - 007° 43,0 Ø
2. 57° 16,0 N  - 006° 00,0 Ø
3. 57° 06,0 N  - 006° 41,0 Ø

herfra videre langs midtlinjen mellom Danmark og Norge til posisjon 1.

Skottland

30.06.17

20.07.17

57°41.50N - 000°32.00W

57°41.50N - 000°41.50W

57°34.50N - 000°45.00W

57°34.50N - 000°32.00W

Skottland

24.06.17

14.07.17

58°33.50N - 001°41.00W

58°26.50N - 001°41.00W

58°26.50N - 001°27.10W

58°33.50N - 001°27.10W

Norge

08.05.17

22.05.17

58°58,8´N - 009°45,5´E
58°58,8´N - 009°48,0´E
58°53,0´N - 009°53,0´E
58°50,6´N - 009°47,0´E
then to position no. 1

Færøyene

29.03.17

12.04.17

6212N - 0835W
6154N - 0835W
6154N - 0844W
6212N - 0845W
6212N - 0835W

Norge

08.02.17

21.02.17

58°53,5´ N - 010°38,3´E (Swedish border)
59°00,8´ N - 010°42,0´E
59°02,2´ N - 010°45,2´E
59°02,2´ N - 010°48,2´E
58°56,5´ N - 010°55,0´E (Swedish border)

Norge

21.01.17

03.02.17

58°50,6´ N - 009°47,0´E
58°58,8´ N - 009°45,5´E
58°58,8´ N - 009°48,0´E
58°53,0´ N - 009°53,0´E

2016

Færøyene

14.12.16

28.12.16

1. 6116N – 0720W
2. 6116N – 0716W
3. 6112N – 0716W
4. 6112N – 0715W
5. 6116N – 0720W

Færøyene

12.12.16

26.12.16

1. 6112N – 0711W
2. 6056N – 0650W
3. 6056N – 0700W
4. 6112N – 0715W
5. 6112N – 0711W

Færøyene

08.11.16
kl. 19:00

22.11.16
kl. 19:00

1. 6147N-0515W
2. 6140N-0512W
3. 6140N-0526W
4. 6148N-0526W
5. 6147N-0515W

Færøyene

17.10.16

31.10.16

1. 6203N -0540W
2. 6134N - 0540W
3. 6134N - 0500W
4. 6203N - 0515W
5. 6203N - 0540W

Færøyene

28.08.16

11.09.16

1. 6220N - 0457W
2. 6202N - 0440W
3. 6202N - 0500W
4. 6220N - 0512W
5. 6220N - 0457W

Norge

21.06.16

27.06.16

1. 58°58´ N 009°48´E
2. 58°39´ N 009°42´E
3. 58°39´ N 009°50´E
4. 58°56´ N 009°53´E

Færøyane

13.06.16

27.06.16

1. 6221N-0509W
2. 6221N-0454W
3. 6203N-0439W
4. 6203N-0453W
5. 6221N-0509W

Island

07.06.16

21.06.16

Area 1:

 1. 62°03’ N - 04°33’ W
 2. 61°48’ N - 04°33’ W  
 3. 61°48’ N - 05°00’ W  
 4. 62°03’ N - 05°05’ W  
 5. 62°03’ N - 04°33’ W

Area 2:

 1. 62°24’ N - 05°10’ W  
 2. 62°24’ N - 04°55’ W  
 3. 62°21’ N - 04°55’ W  
 4. 62°21’ N - 05°10’ W  
 5. 62°24’ N - 05°10’ W  

Norge

03.06.16

10.06.16

58°51,0´N - 009°48,0´E 
58°58,8´N - 009°44,0´E 
58°58,8´N - 009°48,1´E 
58°51,0´N - 009°55,0´E

Forskrift om stenging av et område i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Norge

12.04.16

18.04.16

57°30.00N – 006°46.00E 
57°38.00N – 006°46.00E 
57°38.00N – 007°36.00E 
57°30.00N – 007°36.00E 

Forskrift om stenging av et område på Egersundbanken i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for å begrense fisket av reker under minstemål

Skottland

29.01.16

18.02.16

58°37.50N - 000°00.00W
58°37.50N  -000°15.00E
58°30.00N - 000°15.00E
58°30.00N - 000°00.00W

59°07.50N - 001°45.00W
59°07.50N - 001°30.00W
59°19.40N - 001°30.00W
59°22.50N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°45.00W

59°00.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°00.00W
59°00.00N - 000°00.00W

60°37.50N - 002°30.00W
60°37.50N - 002°00.00W
60°33.10N - 002°00.90W
60°30.00N - 002°15.00W
60°20.50N - 002°15.00W
60°15.00N - 002°30.00W

2015

Danmark

29.09.15

19.10.15

58°01.00N - 010°13.50E
58°01.00N - 010°24.50E
57°52.50N - 010°27.50E
57°52.50N - 010°16.50E

58°37.50N - 000°00.00W
58°37.50N  -000°15.00E
58°30.00N - 000°15.00E
58°30.00N - 000°00.00W
59°07.50N - 001°45.00W
59°07.50N - 001°30.00W
59°19.40N - 001°30.00W
59°22.50N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°15.00W
59°00.00N - 001°45.00W
59°00.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°30.00W
59°15.00N - 000°00.00W
59°00.00N - 000°00.00W
60°37.50N - 002°30.00W
60°37.50N - 002°00.00W
60°33.10N - 002°00.90W
60°30.00N - 002°15.00W
60°20.50N - 002°15.00W
60°15.00N - 002°30.00W

Norge

14.05.15

26.05.15

57°30N - 004°46E
57°30N - 004°05E
57°41N - 004°05E
57°53N - 003°58E
57°53N - 004°10E
57°41N - 004°46E
then to position no. 1

Norge

15.05.15

26.05.15

57°41N - 004°05E
57°30N - 004°05E
57°30N - 004°46E
57°41N - 004°46E

Norge

12.04.15

18.04.15

57°30,0N - 006°46,0E
57°38,0N - 006°46,0E
57°38,0N - 007°36,0E
57°30,0N -007°36,0E
then to position no. 1

Stenginger i EU-sonen

Norske fartøy er pålagt å følge stenginger i EU-sonen: