Nord for 62° N

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste (tidligere Overvåkningstjenesten for fiskefelt, OVT) utarbeider bakgrunnsinformasjonen for stenging og åpning av fiskefelt.

Bakgrunnsinformajonen for stenging/åpning av fiskefelt inneholder:

  • kart over områder som er stengt/åpnet for fiske
  • vurderingsgrunnlag for stenging/åpning
  • rapport/fangstjournal fra forsøksfiske

Sjekk alltid fiskerimeldingen!

Fiskeridirektoratet understreker at det er selve vedtaket om stenging eller åpning som gjelder, slik det er formidlet i den enkelte fiskerimelding.

Ved avvik mellom bakgrunnsinformasjonen og forskriften/fiskerimeldingen, er det sistnevnte som gjelder. 

Oppdatert: 04.08.2017