Skjul søk

J-32-2019: (Utgått) Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2019

Gyldig fra: 07.03.2019

Gyldig til: 30.04.2019

Publisert: 07.03.2019

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2019

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. mars 2019 med hjemmel i forskrift 21. desember 2018 nr. 2232 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 30.

§ 1  Midlertidig åpning

Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær, jf. vedlegg nr. 4 til forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes i tillegg for fiske med fartøy fra og med 11 og under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

§ 2 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2019.

----------

TO/EW