Skjul søk

J-31-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av et område på Revet i Skagerrak for fisket etter reker med trål

Gyldig fra: 07.03.2019

Gyldig til: 21.03.2019

Publisert: 07.03.2019

Forskrift om stenging av et område på Revet i Skagerrak for fisket etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift  22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 tredje ledd:

§ 1 Forbud mot fiske

I perioden fra og med 7. mars 2019 kl 16.00 til og med 21. mars 2019 kl 15.59 er det forbudt å fiske etter reker med trål på Revet i Skagerrak innenfor Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 57 grader 30,0 minutter. Øst 006 grader 45,0 minutter.
  2. Nord 57 grader 37,5 minutter. Øst 006 grader 45,0 minutter.
  3. Nord 57 grader 35,0 minutter. Øst 007 grader 30,0 minutter.
  4. Nord 57 grader 37,5 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.
  5. Nord 57 grader 30,0 minutter. Øst 007 grader 50,0 minutter.
  6. Nord 57 grader 27,0 minutter. Øst 007 grader 30,0 minutter.
    herfra videre til posisjon 1.

 § 2 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 61 og 64 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 21. mars 2019 kl 15.59.

-----------

IB/EW