Skjul søk

J-177-2002: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Erstatter: J-169-2002

Erstattet av: J-180-2002

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.08.2002

Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 23. august 2002 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 20. september 2000 om fiske etter reker -  stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann, gjøres følgende endringer:

  § 5 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Hopendjupet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 02 minutter.    Øst 34 grader 00 minutter.
  2. Nord 76 grader 25 minutter.    Øst 33 grader 00 minutter.
  3. Nord 76 grader 25 minutter.    Øst 35 grader 45 minutter.
  4. Nord 76 grader 07 minutter.    Øst 35 grader 45 minutter.
  Herfra til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i Fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann

  Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i området rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 53 minutter.   Øst 29 grader 11 minutter.
  2. Nord 79 grader 30 minutter.   Øst 26 grader 14 minutter.
  3. Nord 80 grader 58 minutter.   Øst 28 grader 29 minutter.
  4. Nord 80 grader 58 minutter.   Øst 33 grader 30 minutter.
  5. Nord 78 grader 47 minutter.   Øst 35 grader 00 minutter.
  Herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område nord for Nordøstlandet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 81 grader 11 minutter.    Øst 28 grader 00 minutter.
  2. Nord 81 grader 38 minutter.    Øst 28 grader 00 minutter.
  3. Nord 81 grader 45 minutter.    Øst 34 grader 30 minutter.
  3. Nord 81 grader 15 minutter.    Øst 34 grader 30 minutter.
  Herfra til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Hornsunddjupet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 35 minutter.     Øst 15 grader 20 minutter.
  2. Nord 76 grader 35 minutter.     Øst 14 grader 35 minutter.
  3. Nord 76 grader 55 minutter.     Øst 14 grader 35 minutter.
  4. Nord 76 grader 55 minutter.     Øst 15 grader 20 minutter.
  Herfra til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Isfjorden, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 78 grader 05,7 minutter.    Øst 14 grader 10 minutter.
  2. Nord 78 grader 14,7 minutter.    Øst 14 grader 04 minutter.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Hopendjupet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 02 minutter.   Øst 34 grader 00 minutter.
  2. Nord 76 grader 25 minutter.   Øst 33 grader 00 minutter.
  3. Nord 76 grader 25 minutter.   Øst 35 grader 45 minutter.
  4. Nord 76 grader 07 minutter.   Øst 35 grader 45 minutter.
  Herfra til posisjon 1.

  § 6

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  FSU/KH

   

  Publisert: 27.04.2006