Skjul søk

J-54-2019: (Kommende) Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Gyldig fra: 15.06.2019

Publisert: 26.03.2019

Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

Innholdsfortegnelse:

Forskriften er vedlagt som pdf-fil