Skjul søk

J-173-2018: Forskrift om fredningsområder for hummer

Erstatter: J-164-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.10.2018

Gyldig til: 31.12.2027

Publisert: 27.09.2018

Forskrift om endring av forskrift om fredningsområder for hummer

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. september 2018 med hjemmel i forskrift 6. juli 2006 nr. 883 om fredningsområder for hummer § 3.

 

I

I forskrift 6. juli 2006 om fredningsområder for hummer nr. 883 gjøres følgende endringer:

I § 1 skal koordinatene for Flødevigen lyde:

58° 25’10,80’’ N
58° 24’39,18’’ N
58° 24’06,62’’ N
58° 24’58,80’’ N
58° 25’07,07’’ N
58° 25’20,04’’ N

8° 45’09,18’’ Ø
8° 45’50,40’’ Ø
8° 46’02,40’’ Ø
8° 46’17,58’’ Ø
8° 46’10,50’’ Ø
8° 46’09,54’’ Ø

5825' 180’N
58°24,653’ N
58°24,777’ N
58°24,980’ N
58°25,118’ N
58°25,334’ N

8°45.153’ Ø
8°45,840’ Ø
8°46,040’ Ø
8°46,293’ Ø
8°46,175’ Ø
8°46,159’ Ø

I § 1 skal nytt område føres inn etter Sparholmene i Kvitsøy kommune og skal lyde:

Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune

58° 19’16,860’’ N
58° 19’16,680’’ N
58° 17’14,880’’ N
58° 17’08,120’’ N

6° 39’40,260’’ Ø
6° 39’41,400’’ Ø
6° 39’31,260’’ Ø
6° 39’22,435’’ Ø

58° 19,281’ N
58° 19,278’ N
58° 17,248’ N
58° 17,135’ N

6° 39,671’ Ø
6° 39,690’ Ø
6° 39,521’ Ø
6° 39,374’ Ø

Mellom det første og det fjerde punktet samt mellom det andre og det tredje følger grensen sjølinjen.

I § 1 skal nytt område føres inn etter Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune og skal lyde:

Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune

58° 12’ 56,72’’ N
58° 12’ 55,56’’ N
58° 12’ 46,02’’ N
58° 12’ 25,32’’ N
58° 12’ 30,54’’ N
58° 12’ 41,52’’ N

6° 32’ 01,21’’ Ø
6° 31’ 44,76’’ Ø
6° 31’ 46,74’’ Ø
6° 32’ 20,34’’ Ø
6° 32’ 41,76’’ Ø
6° 32’ 39,54’’ Ø

58° 12,945’ N
58° 12,926’ N
58° 12,767’ N
58° 12,422’ N
58° 12,509’ N
58° 12,692’ N

6° 32,020’ Ø
6° 31,746’ Ø
6° 31,779’ Ø
6° 32,339’ Ø
6° 32,696’ Ø
6° 32,659’ Ø

Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.

 

I § 1 skal nytt område føres inn etter Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune og skal lyde:

Trollsøy i Austevoll kommune

60° 07’ 54,60’’ N
60° 07’ 44,94’’ N
60° 07’ 39,18’’ N
60° 07’ 44,04’’ N
60° 08’ 17,70’’ N
60° 08’ 36,60’’ N
60° 08’ 24,60’’ N

5° 13’ 35,70’’ Ø
5° 13’ 41,64’’ Ø
5° 15’ 43,32’’ Ø
5° 15’ 56,40’’ Ø
5° 15’ 31,08’’ Ø
5° 15’ 06,48’’ Ø
5° 14’ 39,30’’ Ø

60° 07,910’ N
60° 07,749’ N
60° 07.653’ N
60° 07,734’ N
60° 08,295’ N
60° 08,610’ N
60° 08,410’ N

5° 13,595’ Ø
5° 13.694’ Ø
5° 15,722’ Ø
5° 15,940’ Ø
5° 15,518’ Ø
5° 15,108’ Ø
5° 14,665’ Ø

                                  

Ny § 3 skal lyde:

§ 3.
Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):

 

Høyanger kommune

Strandselvi

Instevik (Ytste Vikeelva)

61° 07.731' N

5° 56.772’ Ø

61° 07.509' N

5° 59.634 Ø

Norevik vest

Norevik aust

61° 09.996' N

5° 45.330' Ø

61° 09.751' N

5° 46.394' Ø

Balestrand kommune

Kongsnes

Kvist

61° 09.899' N

6° 12.252' Ø

61° 09.469' N

6° 13.407' Ø

Målsnes

Kallestad

61° 08.175’ N

6° 31.702' Ø

61° 08.872' N

6° 32.544' Ø

Leikanger og Balestrand kommuner

Kjerringelvi (Balestrand kommune)

Kvinnafossen

61° 14,059' N

6° 35.249' Ø

61° 12.477' N

6° 38.901' Ø

Grindselvi

Fosshagaelvi

61° 10.925' N

6° 44.668' Ø

61° 10.905' N

6° 45.729' Ø

 

Sogndal kommune

Kommunegrense Leikanger

Fiksnes

61° 10.476' N

6° 53.227' Ø

61° 09.673' N

6° 54.802' Ø

Mannheller

Skarduri

61° 09.616' N

7° 20.199' Ø

61° 10.301' N

7° 22.383' Ø

Lærdal kommune

Reinsåna

Ferjekaia på Revsnes

61° 07.878' N

7° 17.746' Ø

61° 08.823' N

7° 14.752' Ø

Buelvi i Buene

Luftspennet over Aurlandsfjorden v/ Knubben

61° 04.675' N

7° 02.466' Ø

61° 04.148' N

7° 02.344' Ø

Vik kommune

Inste Trettetunga

Straumsneset

61° 06.061' N

6° 52.435' Ø

61° 07.677' N

6° 52.509' Ø

Bergjuv

Steinagildet

61° 09.053' N

6° 41.922' Ø

61° 09.368' N

6° 40.980’ Ø

Limmesand (ved molo)

Eitrelvi - område Eitreneset

61° 04.893' N

6° 27.754' Ø

61° 03.975' N

6° 26.089' Ø

Midtlielvi (ved Hanekam)

Gjelaneset – Gila (Stavedalsbukta)

61° 06.046' N

6° 15.907' Ø

61° 06.063' N

6° 12.854' Ø

Ny § 4 skal lyde:

§ 4 
Det er forbudt å fiske med hummerteiner langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene avgrenset av følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):

Aurlandsfjorden

Luftspenn Dyrastadneset i Vik kommune

Luftspenn Knubben i Lærdal kommune

61° 03.965' N

7° 00.450’ Ø

61° 04.148'N

7° 02.344’ Ø

Sogndalsfjorden

Nordnes lykt

Hagastrondi

61° 09.446' N

6° 59.758' Ø

61° 09.329' N

7° 00.202' Ø

Lustrafjorden

Kvarvnes lykt v/kommunegrense Årdal

Ombandsneset v/ kommunegrense Sogndal

61° 12.418' N

7° 23.601' Ø

61° 10.947' N

7° 23.728' Ø

 

 

Gjeldene § 3, § 4 og § 5 blir henholdsvis § 5, § 6 og § 7.

 

Nye kartvedlegg legges til for de nye områdene (vedlagt). Kartvedlegget for Flødevigen endres ikke.

 II

 

Forskriften trer i kraft 1.10.2018.

 Området Trollsøy i Austevoll kommune gjelder til og med 31.12.2023.

 

§ 3 og § 4 gjelder til og med 31.12.2027.

Forskriften lyder etter dette:

--------------

 Forskrift om fredningsområder for hummer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 6. juli 2006 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

§ 1

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

 

Angivelse i grader, minutter og hundredels sekunder

Angivelse i grader, og hundredels minutter

Risør

58°42’46,41’’ N
58°42’37,50’’ N
58°42’58,47’’ N
58°43’17,81’’ N
58°43’23,00’’ N
58°43’29,74’’ N
58°43’32,03’’ N

9°13’56,89’’ Ø
9°14’07,68’’ Ø
9°14’44,93’’ Ø
9°14’52,02’’ Ø
9°14’51,71’’ Ø
9°14’49,93’’ Ø
9°14’40,21’’ Ø

58°42,773’ N
58°42,625’ N
58°42,974’ N
58°43,297’ N
58°43,383’ N
58°43,496’ N
58°43,534’ N

9°13,948’ Ø
9°14,128’ Ø
9°14,749’ Ø
9°14,867’ Ø
9°14,862’ Ø
9°14,832’ Ø
9°14,670’ Ø

                                                                                                                                          
                                                                                                Bolærne

59° 13' 26,146" N
59° 13' 49,140" N
59° 13' 32,399" N
59° 13' 9,230"   N
59° 12' 27,355" N
59° 12' 19,424" N
59° 12' 41,280" N
59° 12' 59,251" N

10° 31' 9,626"   Ø
10° 32' 14,945" Ø
10° 32' 48,540" Ø
10° 32' 41,347" Ø
10° 33' 30,533" Ø
10° 32' 1,698"   Ø
10° 31' 32,160" Ø
10° 31' 15,681" Ø

59° 13,436' N
59° 13,819' N
59° 13,540' N
59° 13,154' N
59° 12,456' N
59° 12,324' N
59° 12,688' N
59° 12,988' N

10° 31,160' Ø
10° 32,249' Ø
10° 32,809' Ø
10° 32,689' Ø
10° 33,509' Ø
10° 32,028' Ø
10° 31,536' Ø
10° 31,261' Ø

                                         
Mellom det fjerde og det femte punktet samt mellom det åttende og niende punktet følger grensen sjølinjen

                                                                          Sandø

59° 5' 9,282"   N
59° 5' 36,644" N
59° 5' 28,442" N
59° 4' 29,165" N
59° 4' 21,546" N

10° 28' 6,022"   Ø
10° 29' 22,049" Ø
10° 30' 22,140" Ø
10° 31' 20,761" Ø
10° 28' 22,365" Ø

59° 5,155' N
59° 5,611' N
59° 5,474' N
59° 4,486' N
59° 4,359' N

10° 28,100' Ø
10° 29,367' Ø
10° 30,369' Ø
10° 31,346' Ø
10° 28,373' Ø

                                        
Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen

                                                                Stauper

59° 6' 6,145"  N
59° 6' 16,472" N
59° 6' 24,230" N
59° 6' 20,074" N
59° 5' 15,590" N
59° 4' 59,898" N

10° 18' 12,551" Ø
10° 20' 44,064" Ø
10° 20' 59,238" Ø
10° 21' 59,438" Ø
10° 22' 0,329"   Ø
10° 18' 35,921" Ø

59° 6,102' N
59° 6,275' N
59° 6,404' N
59° 6,335' N
59° 5,260' N
59° 4,998' N

10° 18,209' Ø
10° 20,734' Ø
10° 20,987' Ø
10° 21,991' Ø
10° 22,005' Ø
10° 18,599' Ø

                                           
Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen

                                                              Flødevigen

58° 25’10,80’’ N
58° 24’39,18’’ N
58° 24’06,62’’ N
58° 24’58,80’’ N
58° 25’07,07’’ N
58° 25’20,04’’ N

8° 45’09,18’’ Ø
8° 45’50,40’’ Ø
8° 46’02,40’’ Ø
8° 46’17,58’’ Ø
8° 46’10,50’’ Ø
8° 46’09,54’’ Ø

5825' 180 N
58°24,653’ N
58°24,777’ N
58°24,980’ N
58°25,118’ N
58°25,334’ N

8°45.153’ Ø
8°45,840’ Ø
8°46,040’ Ø
8°46,293’ Ø
8°46,175’ Ø
8°46,159’ Ø

                                                              Kvernskjær

59°02’16,80’’ N
59°02’15,73’’ N
59°01’45,86’’ N
59°01’46,56’’ N

10°58’20,87’’ Ø
10°58’53,69’’ Ø
10°58’55,24’’ Ø
10°58’21,62’’ Ø

59°02,280’ N
59°02,262’ N
59°01,764’ N
59°01,776’ N

10°58,348’ Ø
10°58,895’ Ø
10°58,921’ Ø
10°58,360’ Ø

                                              

                                                                      Kragerø

58° 52' 32,24" N
58° 52' 54,00" N
58° 53' 15,60" N
58° 51' 57,00" N

009° 33' 52,8" Ø
009° 34' 54,0" Ø
009° 36' 45,0" Ø
009° 35' 25,2" Ø

58° 52,54' N
58° 52,90' N
58° 53,26' N
58° 51,95' N

009° 33,88' Ø
009° 34,90' Ø
009° 36,75' Ø
009° 35,42' Ø

Mellom de to siste punktene følger grensen sjølinjen.

                                                                Nesoddtangen

59° 52' 7,02"   N
59° 52' 7,20"   N
59° 52' 50,46" N
59° 53' 8,22"   N
59° 53' 7,14"   N
59° 52' 25,98" N
59° 52' 6,36"   N

10° 39' 17,34" Ø
10° 39' 05,10" Ø
10° 38' 57,60" Ø
10° 39' 08,34" Ø
10° 40' 20,70" Ø
10° 40' 18,66" Ø
10° 39' 48,48" Ø

59° 52,117' N
59° 52,120' N
59° 52,841' N
59° 53,137' N
59° 53,119' N
59° 52,433' N
59° 52,106' N

10° 39,289' Ø
10° 39,085' Ø
10° 38,960' Ø
10° 39,139' Ø
10° 40,345' Ø
10° 40,311' Ø
10° 39,808' Ø

                                

Mellom det første og det syvende punktet følger grensen sjølinjen

                                                            Sparholmene i Kvitsøy kommune

59° 2' 15,48" N
59° 1' 40,68" N
59° 1' 41,70" N
59° 2' 9,60"  N
59° 2' 20,64" N

5° 23' 34,56" Ø
5° 23' 33,60" Ø
5° 23' 56,88" Ø
5° 24' 32,22" Ø
5° 24' 16,32" Ø

59° 2,258' N
59° 1,678' N
59° 1,695' N
59° 2,160' N
59° 2,344' N

5° 23,576' Ø
5° 23,560' Ø
5° 23,948' Ø
5° 24,537' Ø
5° 24,272' Ø

Mellom det første og det femte punktet følger grensen sjølinjen          

                                                Byfjorden/Grisefjorden i Flekkefjord kommune

58° 19’16,860’’ N
58° 19’16,680’’ N
58° 17’14,880’’ N
58° 17’08,120’’ N

6° 39’40,260’’ Ø
6° 39’41,400’’ Ø
6° 39’31,260’’ Ø
6° 39’22,435’’ Ø

58° 19,281’ N
58° 19,278’ N
58° 17,248’ N
58° 17,135’ N

6° 39,671’ Ø
6° 39,690’ Ø
6° 39,521’ Ø
6° 39,374’ Ø

Mellom det første og det fjerde punktet samt mellom det andre og det tredje følger grensen sjølinjen.

                                           Kjellenes – Krågeholman i Flekkefjord kommune

58° 12’ 56,72’’ N
58° 12’ 55,56’’ N
58° 12’ 46,02’’ N
58° 12’ 25,32’’ N
58° 12’ 30,54’’ N
58° 12’ 41,52’’ N

6° 32’ 01,21’’ Ø
6° 31’ 44,76’’ Ø
6° 31’ 46,74’’ Ø
6° 32’ 20,34’’ Ø
6° 32’ 41,76’’ Ø
6° 32’ 39,54’’ Ø

58° 12,945’ N
58° 12,926’ N
58° 12,767’ N
58° 12,422’ N
58° 12,509’ N
58° 12,692’ N

6° 32,020’ Ø
6° 31,746’ Ø
6° 31,779’ Ø
6° 32,339’ Ø
6° 32,696’ Ø
6° 32,659’ Ø

Mellom det første og det sjette punktet følger grensen sjølinjen.

                                                          Trollsøy i Austevoll kommune

60° 07’ 54,60’’ N
60° 07’ 44,94’’ N
60° 07’ 39,18’’ N
60° 07’ 44,04’’ N
60° 08’ 17,70’’ N
60° 08’ 36,60’’ N
60° 08’ 24,60’’ N

5° 13’ 35,70’’ Ø
5° 13’ 41,64’’ Ø
5° 15’ 43,32’’ Ø
5° 15’ 56,40’’ Ø
5° 15’ 31,08’’ Ø
5° 15’ 06,48’’ Ø
5° 14’ 39,30’’ Ø

60° 07,910’ N
60° 07,749’ N
60° 07.653’ N
60° 07,734’ N
60° 08,295’ N
60° 08,610’ N
60° 08,410’ N

5° 13,595’ Ø
5° 13.694’ Ø
5° 15,722’ Ø
5° 15,940’ Ø
5° 15,518’ Ø
5° 15,108’ Ø
5° 14,665’ Ø

§ 2

Det er forbudt å fiske med teiner og ruser langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):

Granvin herad

 

Grense mot Kvam

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 45,794" N

6° 29' 42,356" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,763’ N

6° 29,706’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 5,782" N

6° 38' 9,84" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,096’ N

6° 38,164’ Ø

 

Ulvik herad

 

Grense mot Ullensvang

Grense mot Eidfjord

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 37,531" N

6° 47' 40,057" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,626’ N

6° 47,668’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N

6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N

6° 55,573’ Ø

 

Eidfjord kommune

Brimnes ferjekai

Grense mot Ullensvang

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 17,311" N

6° 54' 30,007" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,286’ N

6° 54,500’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 28' 27,609" N

6° 51' 2,021" Ø

Grader og desimalminutter

60° 28,460’ N

6° 51,034’ Ø

Ologselva

Grense mot Ulvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60°30' 11,475" N

6° 58' 58,865" Ø

Grader og desimalminutter

60° 30,191’ N

6° 58,981’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 29' 31,412" N

6° 55' 34,376" Ø

Grader og desimalminutter

60° 29,524’ N

6° 55,573’ Ø

 

Ullensvang herad

Nornes

Aksnes

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 12' 15,065" N

6° 34' 4,812" Ø

Grader og desimalminutter

60° 12,251’ N

6° 34,080’ Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 13' 30,808" N

6° 34' 17,646" Ø

Grader og desimalminutter

60° 13,513’ N

6° 34,294’ Ø

Djupevik

Klokkargarden

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 17' 20,655" N

6° 37' 43,334" Ø

Grader og desimalminutter

60° 17,344’ N

6° 37,722’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 18' 54,433" N

6° 39' 9,158" Ø

Grader og desimalminutter

60° 18,907’ N

6° 39,153’ Ø

Kyrkjenes

Hestagilet

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 23' 57,357" N

6° 42' 49,211" Ø

Grader og desimalminutter

60°23,956' N

6° 42,820' Ø

Grader minutter og desimalsekunder

60° 24' 42,276" N

6° 44' 21,379" Ø

Grader og desimalminutter

60° 24,705’ N

6° 44,356’ Ø

Utne ferjekai

Steinkrossen

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 27,878" N

6° 37' 15,758" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,465’ N

6° 37,263’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 9,554" N

6° 33' 34,258" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,159’ N

6° 33,571’ Ø

Ulgenes

Porsvik

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 25' 51,712" N

6° 41' 28,018" Ø

Grader og desimalminutter

60° 25,862’ N

6° 41,467’ Ø

Grader, minutter og desimalsekunder

60° 26' 5,738" N

6° 42' 10,78" Ø

Grader og desimalminutter

60° 26,096’ N

6° 42,180’ Ø

§ 3

Det er forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene mellom følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg): 

Høyanger kommune

Strandselvi

Instevik (Ytste Vikeelva)

61° 07.731' N

5° 56.772’ Ø

61° 07.509' N

5° 59.634 Ø

Norevik vest

Norevik aust

61° 09.996' N

5° 45.330' Ø

61° 09.751' N

5° 46.394' Ø

 

Balestrand kommune

Kongsnes

Kvist

61° 09.899' N

6° 12.252' Ø

61° 09.469' N

6° 13.407' Ø

Målsnes

Kallestad

61° 08.175’ N

6° 31.702' Ø

61° 08.872' N

6° 32.544' Ø

 

Leikanger og Balestrand kommuner

Kjerringelvi (Balestrand kommune)

Kvinnafossen

61° 14,059' N

6° 35.249' Ø

61° 12.477' N

6° 38.901' Ø

Grindselvi

Fosshagaelvi

61° 10.925' N

6° 44.668' Ø

61° 10.905' N

6° 45.729' Ø

 

Sogndal kommune

Kommunegrense Leikanger

Fiksnes

61° 10.476' N

6° 53.227' Ø

61° 09.673' N

6° 54.802' Ø

Mannheller

Skarduri

61° 09.616' N

7° 20.199' Ø

61° 10.301' N

7° 22.383' Ø

 

Lærdal kommune

Reinsåna

Ferjekaia på Revsnes

61° 07.878' N

7° 17.746' Ø

61° 08.823' N

7° 14.752' Ø

Buelvi i Buene

Luftspennet over Aurlandsfjorden v/ Knubben

61° 04.675' N

7° 02.466' Ø

61° 04.148' N

7° 02.344' Ø

 

Vik kommune

Inste Trettetunga

Straumsneset

61° 06.061' N

6° 52.435' Ø

61° 07.677' N

6° 52.509' Ø

Bergjuv

Steinagildet

61° 09.053' N

6° 41.922' Ø

61° 09.368' N

6° 40.980’ Ø

Limmesand (ved molo)

Eitrelvi - område Eitreneset

61° 04.893' N

6° 27.754' Ø

61° 03.975' N

6° 26.089' Ø

Midtlielvi (ved Hanekam)

Gjelaneset – Gila (Stavedalsbukta)

61° 06.046' N

6° 15.907' Ø

61° 06.063' N

6° 12.854' Ø

§ 4  

Det er forbudt å fiske med hummerteiner langs hele sjølinjen ned til 50 meters dyp regnet fra laveste vannstand i områdene avgrenset av følgende posisjoner angitt i grader og desimalminutter (jf. kartvedlegg):

Aurlandsfjorden

Luftspenn Dyrastadneset i Vik kommune

Luftspenn Knubben i Lærdal kommune

61° 03.965' N

7° 00.450’ Ø

61° 04.148'N

7° 02.344’ Ø

Sogndalsfjorden

Nordnes lykt

Hagastrondi

61° 09.446' N

6° 59.758' Ø

61° 09.329' N

7° 00.202' Ø

Lustrafjorden

Kvarvnes lykt v/kommunegrense Årdal

Ombandsneset v/ kommunegrense Sogndal

61° 12.418' N

7° 23.601' Ø

61° 10.947' N

7° 23.728' Ø

 

§ 5

Fiskeridirektoratet kan fastsette nye fredningsområder, forlenge gyldigheten av dem, endre grenser, oppheve fredningsområder og endre restriksjonene som gjelder i dem.

§ 6 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

”””””””””””””””””””””””””””””

Vedlegg:

GB/MKB