Skjul søk

J-111-2019: Forskrift om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-103-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.06.2019

Forskrift om endring av regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. juni 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

   Fiskeridirektoratets forskrift 10. april 2018 om regulering av fiske med snurrevad – stenging av områder på kysten av Finnmark oppheves.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Publisert: 28.06.2019