Utvidelse av området på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren utvider med øyeblikkelig virkning grensene for området på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordrenna, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 75 grader 52,0 minutter. Øst 019 grader 56,0 minutter.
2. Nord 76 grader 03,0 minutter. Øst 019 grader 56,0 minutter.
3. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 020 grader 58,0 minutter.
4. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 022 grader 09,0 minutter.
5. Nord 75 grader 52,0 minutter. Øst 022 grader 09,0 minutter
herfra tilbake til posisjon 1.

Bakgrunn for utvidelsen.

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 04.09.2019