Du er her:
07.08.2018

Utvidelse av området på Leirdjupet øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren utvider med øyeblikkelig virkning grensene for området på Leirdjupet øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et området på Leirdjupet øst for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

 1. Nord 74 grader 20,00 minutter. Øst 020 grader 22,80 minutter. 
  videre langs 20 nautiske mils forbudssonen rundt Bjørnøya til posisjon 2.
 2. Nord 74 grader 30,00 minutter. Øst 020 grader 28,80 minutter.
 3. Nord 74 grader 30,00 minutter. Øst 020 grader 50,00 minutter.
 4. Nord 74 grader 22,95 minutter. Øst 020 grader 50,00 minutter.
 5. Nord 74 grader 22,95 minutter. Øst 021 grader 19,00 minutter.
 6. Nord 74 grader 19,60 minutter. Øst 021 grader 13,00 minutter. 
  herfra tilbake til posisjon 1.”

 

English:
The Directorate of Fisheries has decided to enlarge the area at Leirdjupet east of the Bear Island, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, which is closed for fisheries with Danish seine and trawl.

The decision is given force as of 7 August 2018.

The area now closed for fisheries with Danish seine and trawl at Leirdypet east of the Bear Island, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

 

 1. N74° 20,00’  E020° 22,80’ 
  further along the 20 miles zone around the Bear Island to position no. 2.
 1. N74° 30,00’  E020° 28,80’  
 2. N74° 30,00’ E020° 50,00’
 3. N74° 22,95’  E020° 50,00’  
 4. N74° 22,95’ E021° 19,00’
 5. N74° 19,60’  E021° 13,00’  
  then to position no. 1.”

Bakgrunn for utvidelsen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044