Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 11. juni. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 10. juni kl. 23:59. 

Henvendelser: Fiskeridirektoratet, 55 23 80 00

Oppdatert: 07.06.2019