Du er her:
12.12.2018

Stopp i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotetillegget for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N.  

Beslutningen har virkning fra og med 13. desember.  

Fisket fortsetter innenfor garanterte fartøykvoter.  

Henvendelser: Guro Gjeldsvik, 900 63 839