Stopp i fisket for torsketrålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Fisket for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 stoppes fra og med tirsdag 24. september 2019 klokken 23.59.

Torsketrålere med strukturkvote fra seitrål kan fortsette fisket innenfor kvoten tildelt gjennom denne.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 94142455

Oppdatert: 20.09.2019