Stopp i fisket etter vassild i 2018

Av hensyn til totalkvoten stoppes fisket etter vassild i 2018 tirsdag 4. desember 2018 klokken 23:59.

Henvendelser: Kjetil Gramstad, 941 42 455

Oppdatert: 03.12.2018