Du er her:
26.04.2019

Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for konvensjonelle havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene for konvensjonelle havfiskefartøy som fisker etter sei nord for 62°N.

Fisket fortsetter innenfor bifangstordning.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 29. april.   

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225, Guro Gjelsvik 900 638 39