Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde på eller over 15 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Beslutningen har virkning fra og med mandag 18. november.  

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Henvendelser: Guro Gjelsvik, 900 638 39

Oppdatert: 14.11.2019