Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde 11–14,99 meter

Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11 – 14,9 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Beslutningen har virkning fra og med mandag 16. desember. 

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning.

Henvendelser: Guro Gjelsvik / Jørgen Blix Nicolaysen, 900 63 839 / 996 44 225

Oppdatert: 13.12.2019