Stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen

Norges kvote av øyepål i EU-sonen er beregnet oppfisket. Fisket etter øyepål i EU-sonen stoppes derfor kl. 23:00 i kveld onsdag 27. november 2019. 

Henvendelser: Andreas Haugstvedt / Snorri Palmason , 400 70 506 / 468 04 072

Oppdatert: 27.11.2019