Stopp i fisket etter leppefisk på kyststrekningen fra og med Rogaland fylke til 62°N

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe på kyststrekningen fra og med Rogaland fylke til 62°N (Vestlandet) stoppes med virkning fra søndag 12. august kl. 20.00.

Stoppen i fisket etter leppefisk gjelder også for ikke-merkeregistrerte fartøy (fritidsfiske) som fisker på Vestlandet.

Innen 15. august kl. 20.00 skal alle innretninger for mellomlagring av leppefisk være tømt og leppefisken levert til kjøper.

Fiske under ungdomsfiskeordningen kan fortsette frem til ordningen opphører 10. august.

Henvendelser: Anne Marie Abotnes 468 03 662, Ingvild Bergan 997 96 722

Oppdatert: 10.08.2018