Stenging av sju områder i Trøndelag og Nordland for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning sju områder i Trøndelag og Nordland for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i følgende områder i Trøndelag og Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

Område i Arnøyfjorden i Trøndelag

1.       Nord 64 grader 45,0 minutter. Øst 011 grader 12,1 minutter.

2.       Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.

3.       Nord 64 grader 45,9 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.

4.       Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Kjella i Nordland

1.         Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 00,8 minutter.

2.         Nord 65 grader 10,7 minutter. Øst 012 grader 03,5 minutter.

3.         Nord 65 grader 11,0 minutter. Øst 012 grader 05,9 minutter.

4.         Nord 65 grader 09,5 minutter. Øst 012 grader 06,9 minutter.

5.         Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 02,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Lyngværfjorden i Nordland

1.         Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.

2.         Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.

3.         Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.

4.         Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.

5.         Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Torgfjorden i Nordland

1.       Nord 65 grader 21,5 minutter. Øst 012 grader 03,3 minutter.

2.       Nord 65 grader 23,9 minutter. Øst 012 grader 07,0 minutter.

3.       Nord 65 grader 23,8 minutter. Øst 012 grader 08,7 minutter.

4.       Nord 65 grader 21,5 minutter. Øst 012 grader 04,4 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Muddvær i Nordland

1.       Nord 65 grader 34,2 minutter. Øst 011 grader 44,8 minutter.

2.       Nord 65 grader 35,0 minutter. Øst 011 grader 45,5 minutter.

3.       Nord 65 grader 34,6 minutter. Øst 011 grader 50,6 minutter.

4.       Nord 65 grader 33,2 minutter. Øst 011 grader 50,8 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Velfjorden i Nordland

1.       Nord 65 grader 30,5 minutter. Øst 012 grader 25,0 minutter.

2.       Nord 65 grader 31,9 minutter. Øst 012 grader 22,0 minutter.

3.       Nord 65 grader 34,1 minutter. Øst 012 grader 21,0 minutter.

4.       Nord 65 grader 34,3 minutter. Øst 012 grader 22,3 minutter.

5.       Nord 65 grader 32,3 minutter. Øst 012 grader 23,5 minutter.

6.       Nord 65 grader 31,1 minutter. Øst 012 grader 26,5 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Område i Vefsnfjorden i Nordland

Sør for en rett linje trukket mellom følgende posisjoner:

1.       Nord 65 grader 58,4 minutter. Øst 012 grader 52,2 minutter.

2.       Nord 65 grader 58,4 minutter. Øst 012 grader 53,8 minutter.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 29.05.2019