Stenging av området utenfor Vardø i Finnmark for fiske med fløytline

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område utenfor Vardø i Finnmark for fiske med fløytline

Etter dette er det forbudt å fiske med fløytline i et område utenfor Vardø i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 17,0 minutter. Øst 31 grader 04,0 minutter
  2. Nord 70 grader 31,0 minutter. Øst 31 grader 11,5 minutter
  3. herfra videre langs 6 mila til posisjon 3.
  4. Nord 70 grader 23,5 minutter. Øst 31 grader 29,7 minutter
  5. Nord 70 grader 15,0 minutter. Øst 31 grader 23,0 minutter
  6. herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen.

Henvendelser: Jørgen Blix Nicolaysen, 996 44 225

Oppdatert: 11.07.2019