Stenging av et område utenfor Berlevåg i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område utenfor Berlevåg i Finnmark for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område utenfor Berlevåg i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 54,6 minutter. Øst 029 grader 00,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 09,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 029 grader 30,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 48,5 minutter. Øst 029 grader 30,0 minutter.

herfra langs grunnlinjen til posisjon 1.

Bakgrunn for stenging

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 90812044

Oppdatert: 07.05.2019