Stenging av et område sør på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område sør på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad. 

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område sør på Spitsbergenbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
2. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 020 grader 40,0 minutter.
3. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
4. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 25,0 minutter.
herfra tilbake til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen.

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 05.09.2019