Stenging av et område på Sørbakken, innenfor Norges økonomiske sone, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Sørbakken, innenfor Norges økonomiske sone, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Sørbakken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 73 grader 54,0 minutter. Øst 019 grader 12,0 minutter.
2. Nord 74 grader 06,0 minutter. Øst 019 grader 12,0 minutter.
videre langs grensen til fiskevernsonen ved Svalbard.
3. Nord 74 grader 12,0 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.
4. Nord 73 grader 54,0 minutter. Øst 020 grader 00,0 minutter.
herfra tilbake til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen.

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 04.09.2019