Du er her:
14.05.2018

Stenging av et område på Persfjorden i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Persfjorden i Finnmark, for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Persfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.      Nord 70 grader 30,6 minutter. Øst 030 grader 45,9 minutter.

2.      Nord 70 grader 33,2 minutter. Øst 030 grader 55,6 minutter.

3.      Nord 70 grader 30,4 minutter. Øst 031 grader 05,0 minutter.

4.      Nord 70 grader 26,0 minutter. Øst 031 grader 10,0 minutter.

5.      Nord 70 grader 26,8 minutter. Øst 030 grader 58,7 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Maja K. Brix, 416 91 457