Stenging av et område på Malangen i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord  69 grader 24,50  minutter. Øst 018 grader 18,50 minutter.

2.         Nord  69 grader 28,50 minutter. Øst  018 grader 18,50 minutter.

3.         Nord  69 grader 28,50 minutter. Øst  018 grader 26,50 minutter.

4.         Nord  69 grader 24,50 minutter. Øst  018 grader 26,50 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 07.06.2019