Du er her:
08.06.2018

Stenging av et område på Malangen i Troms for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Malangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.         Nord 69 grader 28,0 minutter. Øst 018 grader 20,6 minutter.

2.         Nord 69 grader 28,0 minutter. Øst 018 grader 28,0 minutter.

3.         Nord 69 grader 23,4 minutter. Øst 018 grader 25,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044