Stenging av et område på Makkaur i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Makkaur i Finnmark for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad i et område på Makkaur i  Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.       Nord 70 grader 42,3 minutter. Øst 030 grader 06,0 minutter.

2.       Nord 70 grader 45,0 minutter. Øst 030 grader 12,0 minutter.

3.       Nord 70 grader 38,5 minutter. Øst 030 grader 34,0 minutter.

4.       Nord 70 grader 36,0 minutter. Øst 031 grader 28,0 minutter.

herfra langs grunnlinjen til posisjon 1.

Bakgrunn for stengingen.

Henvendelser: Hilde M. Jensen, 908 12 044

Oppdatert: 02.05.2019