Du er her:
30.07.2018

Stenging av et område på Leirdypet øst av Bjørnøya, innenfor fiskerivernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område øst av Bjørnøya, innenfor Fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område øst av Bjørnøya, innenfor Fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 74 grader 20,00 minutter. Øst 020 grader 22,77 minutter (deretter langs 20 n mils forbudssonen rundt Bjørnøya til posisjon 2).
2. Nord 74 grader 30,00 minutter. Øst 020 grader 28,73 minutter.
3. Nord 74 grader 30,00 minutter. Øst 020 grader 50,00 minutter.
4. Nord 74 grader 20,00 minutter. Øst 020 grader 50,00 minutter.

herfra tilbake til posisjon 1.

Les om bakgrunnen for stengingen

Henvendelser: Hanne Østgaard, 468 05 205